Video

Teachers Tonight ตอน 6: ปรับ เปลี่ยน อย่างไรให้ปัง กับฐานสมรรถนะ

 2 years ago 1168

“ฐานสมรรถนะ” จะช่วยพัฒนาผู้เรียนได้อย่างไร ฐานสมรรถนะในบริบทจริง ครูเจอปัญหาอะไรบ้าง ปรับอย่างไรให้ปังกับฐานสมรรถนะ เปลี่ยน อย่างไรให้ปังกับฐานสมรรถนะ Teachers Tonight คืนวันศุกร์ มาร่วมถามตอบปัญหาคาใจของเพื่อนครู ทุกข้อสงสัยมีคำตอบ กับที่ปรึกษาคนเก่ง สุดยอดกูรู ครูปิ่มปิ๊ม รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA
Teachers Tonight ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. เป็นต้นไป ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #Teachers Tonight #ออกแบบการเรียนรู้ #แผนการสอน #หลักสูตร #การจัดการเรียนรู้ #ฐานสมรรถนะ #ฐานสมรรถนะการเรียนรู้