Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.64: ร่วมกันหาทำ ประเมินเพื่อเรียนรู้ คู่เสริมสมรรถนะการอ่าน

 1 year ago 796

การประเมินเพื่อการเรียนรู้ ประเมินอะไร ของใคร เพื่อประโยชน์อะไร ความยากของการปรเะเมินเพื่อการเรียนรู้คืออะไร เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการอ่าน มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนกับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA ในตอน ร่วมกันหาทำ ประเมินเพื่อเรียนรู้ คู่เสริมสมรรถนะการอ่าน
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #การประเมินเพื่อการเรียนรู้ #ประเมินเพื่อเรียนรู้ #สมรรถนะการอ่าน