Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.66: ประเมินเป็นการเรียนรู้ ประเมินให้หรรษา..จริงดีงาม ตอน 2

 1 year ago 1126

การประเมินเป็นการเรียนรู้ ประเมินให้หรรษา…จริงดีงาม ตอน 2 พบกับตัวอย่าง เครื่องมือ กิจกรรมการประเมินเป็นการเรียนรู้ พบความจริงดีงาม อย่างสนุก มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนกับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #การประเมินเป็นการเรียนรู้ #Assessment as Learning #การประเมิน #การวัดและประเมินผลการเรียนรู้