Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.68: Review Reflect Reinnovate ( Pink Performance)

 1 year ago 1068

จันทร์สุดท้ายส่งท้ายเดือนสิงหาคม วันที่ 29 สิงหาคมนี้ ยังอยู่กับหัวข้อ Review Reflect Reinnovate ( Pink Performance) ทั้ง 3 คำ กับ Pink Performance คืออะไร มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนกับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #Review #Reflect #RE-innovate