Video

Letter and sound: Zz / Ww

 3 years ago 1340

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่เน้นให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนโดยสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษและเสียงของตัว อักษรทั้ง 26 ตัว และเสียงสระ รวมทั้งสิ้น 42 เสียง โดยการใช้หลัก phonics ในรายการตอน Letter and sound: Zz/Ww อาจารย์ ไบรอัน วัดแมน และ อ.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา สอนเด็ก ๆ ให้รู้จักกับตัวอักษรในตอนนี้ 2 ตัวคือ Zz และ Ww ได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ ๆ มีตัวอักษร Zz และ Ww เพลิดเพลินกับเพลงสนุกๆของตัวอักษร Zz และ Ww ฟังนิทานตัว Zz และ Ww และเล่นเกมสนุก ๆ เพื่อทบทวนเรื่องตัว Zz และ Ww รวมถึงหัดผสมเสียงคำศัพท์ตัว Zz และ Ww เพิ่มเติมอีกด้วย

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #enghour #Eng Hour #ภาษาอังกฤษ #ประถมศึกษาตอนต้น #Phonics Song #Phonics #Letter and sound Z #Letter and sound W #การผสมเสียง