Video

Letter and sound: oo

 3 years ago 1387

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่เน้นให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนโดยสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษและเสียงของตัวอักษรทั้ง 26 ตัว และเสียงสระ รวมทั้งสิ้น 42 เสียง โดยการใช้หลัก phonics ในรายการตอน Letter and sound: oo อาจารย์ ไบรอัน วัดแมน และ อ.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา สอนเด็ก ๆ ให้รู้จักตัวการผสมเสียงตัว oo ว่ามีวิธีการเขียนและออกเสียงว่าอย่างไร ได้รู้จักคำศัพท์ใหม่ ๆ มีตัวอักษร เพลิดเพลินกับเพลงตัว oo และท่าเต้นตามเพลงที่สนุกสนาน ฟังนิทานตัว oo และเล่นเกมสนุก ๆ เพื่อทบทวนเรื่องตัว oo รวมถึงหัดผสมเสียงคำศัพท์ตัว oo เพิ่มเติมอีกด้วย

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #enghour #Eng Hour #ภาษาอังกฤษ #ประถมศึกษาตอนต้น #Phonics Song #Phonics #การผสมเสียง #Letter and sound oo