Video

Review the following 21 sounds

 2 years ago 932

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่เน้นให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนโดยสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษและเสียงของตัว อักษรทั้ง 26 ตัว และเสียงสระ รวมทั้งสิ้น 42 เสียง โดยการใช้หลัก phonics ในรายการตอน Review the following 21 sounds เรามาทบทวนตัวอักษรต่าง ๆ ที่อาจารย์ ไบรอัน วัดแมน และ อ.ดร.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา ได้สอนเด็ก ๆ มาแล้ว ในอีก 21 เสียงต่อมา ว่ามีตัวอักษรอะไรกันบ้าง ร้องเพลงตามกับตัวอักษรทั้งหมดที่เรียนรู้ไปอย่างเต็มอิ่มกับทุกเพลงที่เคยฟังมาแล้ว

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #enghour #Eng Hour #ภาษาอังกฤษ #ประถมศึกษาตอนต้น #Phonics Song #Phonics #เสียงของตัวอักษร