Video

Waiter บริกรร้านอาหาร ตอน 2

 3 years ago 1717

จากไกด์นำเที่ยว สู่บริกรร้านอาหารชื่อดังในจังหวัดอยุธยา “บูม” จะมาเล่าให้ฟังถึงการสื่อสารกับชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้บริการในร้านอาหารตั้งแต่การต้อนรับ การรับออเดอร์อาหาร การแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ไปจนถึงการเก็บเงิน และร่ำลา โดยใช้ภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่คุณก็สามารถนำไปใช้ได้

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #Speak Up #ภาษาอังกฤษ #อาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษในงาน #การพูดภาษาอังกฤษ