Video

Shop Manager ผู้จัดการร้าน ตอน 1

 4 years ago 1836

จากคนที่เคยหวาดกลัวกับการพูดภาษาอังกฤษเป็นอย่างยิ่ง นิสา ซึ้งเกษม หรือ “เจ้” เมื่อได้มาทำงานเป็นผู้จัดการร้านขายจักรยานย่านสามเสน และเริ่มพบปะกับชาวต่างชาติมากขึ้น ทำให้เธอสามารถทลายกำแพงความกลัวนั้นลงได้ ไปดูแนวทางการฝึกฝนภาษาอังกฤษของ “เจ้” กันว่ามีวิธีเริ่มต้น และกล้าที่จะผิดเพื่อนำไปสู่ความถูกยังไง

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #Speak Up #ภาษาอังกฤษ #อาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษในงาน #การพูดภาษาอังกฤษ