Video

Shop Manager ผู้จัดการร้าน ตอน 2

 3 years ago 1646

จากคนที่กลัวการใช้ภาษาอังกฤษสู่ผู้จัดการร้านขายจักรยานที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ “เจ้” ก้าวผ่านความกลัวโดยคิดว่าการพูดภาษาอังกฤษก็เหมือนการพูดหน้าชั้นเรียน สื่อสาร เรียนรู้ทุกสิ่งที่เป็นพื้นฐานของจักรยาน คำศัพท์ รูปประโยคที่ใช้ในการเลือกซื้อ และเช่าจักรยาน ตลอดจนการขอเอกสารที่จำเป็นต้องใช้

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #Speak Up #ภาษาอังกฤษ #อาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษในงาน #การพูดภาษาอังกฤษ