Video

Barber ช่างตัดผม ตอน 2

 3 years ago 1709

ความกล้าพูดกล้าคุย และชอบคุยกับผู้คน ช่วยให้ "ทอมมี่" ได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในอาชีพช่างตัดผม มาศึกษารูปประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานในอาชีพช่างตัดผมว่ามีอะไรบ้าง โดยเฉพาะการเลือกทรงผม การจัดแต่งทรงผม ให้ตรงใจกับลูกค้า และการกล่าวลาเมื่อให้บริการเสร็จเรียบร้อย

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #Speak Up #ภาษาอังกฤษ #อาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษในงาน #การพูดภาษาอังกฤษ