Video

Taxi driver คนขับแท็กซี่ ตอน 2

 3 years ago 1998

การสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับอาชีพคนขับแท็กซี่ ในตอนนี้เราจะมาศึกษารูปประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานของพี่อดุลย์ คนขับรถแท็กซี่กันว่ามีอะไรบ้าง ตั้งแต่การทักทาย การถามสถานที่ จนไปถึงการพูดคุยทั่วไปว่าประโยคที่คนขับแท็กซี่ต้องรู้มีอะไรบ้าง ติดตามได้ใน Speak Up

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #Speak Up #ภาษาอังกฤษ #อาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษในงาน #การพูดภาษาอังกฤษ