Video

EDUCA Cafe Podcast: ครูไทยต้องการอะไร เพื่อฝ่าวิกฤต Covid-19

 4 years ago 2205

วิกฤตไวรัส COVID-19 นับเป็นช่วงเวลายากลำบากต่อคนทั่วโลก ความท้าทายทุกภาคส่วน รวมถึงแวดวงการศึกษา อะไรคือสิ่งที่ครูต้องการมากที่สุด เพื่อฝ่าวิกฤตการศึกษาครั้งนี้ ทักษะสำคัญหรือความรู้ที่ครูต้องการมากที่สุด สิ่งที่ครูต้องการมากที่สุด คืออะไร ติดตามได้ใน EDUCA Cafe EP.11 ครูไทยต้องการอะไร เพื่อฝ่าวิกฤต Covid-19

Script

สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับคุณครูครูทุกท่าน เข้าสู่ EDUCA CAFÉ PODCAST คุยกันตามภาษา Cool...ครู กับ ดิฉัน นิภาพร กุลสมบูรณ์ หรือครูนิค่ะ วันนี้ นิ มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับผลสำรวจความต้องการของครู ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 มาเล่าให้ทุกท่านฟังค่ะ

กลางเดือนที่ผ่านมานี้ EDUCA Lab ได้ทำโพลสำรวจความต้องการความช่วยเหลือของครูไทยทั่วประเทศโดยได้เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 7 - 14 เมษายน 2563 มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 817 คน ซึ่งเป็นครูจากทั่วประเทศนะคะ ผู้ที่ให้ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นครู โดยคิดเป็นร้อยละ 80 รองลงมาคือกลุ่มผู้อำนวยการ-รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย และศึกษานิเทศก์ตามลำดับ

แบบสำรวจ สำรวจประเด็นหลัก 3 ประเด็นด้วยกันค่ะ ประเด็นแรกก็คือการถามถึงความรู้และทักษะที่ครูต้องการจะพัฒนา ซึ่งเลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ผลการสำรวจพบว่า สามอันดับแรกที่ครูต้องการที่จะพัฒนาตนเองก็ได้แก่ อันดับที่ 1 ครูต้องการพัฒนาด้านการผลิตสื่อการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 74 รองลงมาคือเรื่องการจัดการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 63 และอันดับที่ 3 คือการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ สำหรับเด็ก คิดเป็นร้อยละ 54

ประเด็นที่สอง เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่คุณครูต้องเผชิญในช่วงการระบาดของ COVID-19 นะคะ เราพบว่า ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ ครูร้อยละ 67 กำลังประสบปัญหาในเรื่องสุขภาพใจ ครูมีความรู้สึกวิตกกังวล และเครียดกับสถานการณ์ดังกล่าวมาก ๆ เลยค่ะ และอันดับที่ 2 ก็คือ ร้อยละ 61 ของครูมีปัญหาในเรื่องการเงินค่ะ ซึ่งก็เป็นการใช้จ่ายในสภาวการณ์ที่ลำบากนี้นะคะ ร้อยละ 42 พบว่าครูมีปัญหาในเรื่องสุขภาพกายค่ะ ในสถานการณ์อย่างนี้ครูก็ต้องดูแลทั้งสุขภาพกายและใจให้ดีด้วยนะคะ

และประเด็นสุดท้ายค่ะ เราสอบถามว่าครูต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใดมากที่สุดในช่วงนี้ ผลของการสำรวจพบว่า ร้อยละ 71 ของครูมีความต้องการได้รับการสนับสนุนเรื่องอุปกรณ์การสอนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ รองลงมาคือ การสนับสนุนเกี่ยวกับระบบและสัญญาณอินเตอร์เน็ต คิดเป็นร้อยละ 57 และอันดับที่ 3 พบว่า ครูร้อยละ 43 ต้องการคู่มือการสอนออนไลน์ และได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้โดยตรง เพื่อสามารถให้ครูพัฒนาทักษะเหล่านี้ค่ะ

และทั้งหมดนี้ก็คือ ผลการสำรวจของ EDUCA Poll ที่สะท้อนความวิตกกังวล ความคิดเห็น และสิ่งที่ครูต้องการได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากภาครัฐและฝ่ายบริหารฯ ซึ่งโดยสรุปก็คือ
1. คุณโดยส่วนใหญ่กำลังเผชิญกับปัญหาสภาวะทางจิตใจ สุขภาพจิต มีความกังวลและเครียดกับสถานการณ์
2. คุณครูต้องการคู่มือและแนวทางการจัดการเรียนรู้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์จากผู้เชี่ยวชาญ แล้วก็ต้องการคู่มือการสอนหรือคำแนะนำแบบ one-on-one ด้วย
3. คุณครูยังมีความต้องการในเรื่องอุปกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นมือถือ แท็บเล็ต หรือว่าคอมพิวเตอร์ที่จะมาช่วยในเรื่องการสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ และระบบอินเตอร์เน็ตที่จะมาสนับสนุนในเรื่องดังกล่าว

EDUCA พร้อมเป็นเพื่อนเคียงข้างครูทุกท่านนะคะ เสียงที่ท่านสะท้อนมาในโพลที่เราจัดทำก็จะสื่อไปยังทุกๆ ฝ่าย เพื่อช่วยกันฝ่าฟันวิกฤตการณ์ เพราะครูคือบุคคลสำคัญผู้สนับสนุนการเรียนรู้ของเยาวชนของเรา

ฝากคุณครูทุกท่านที่สนใจ กดติดตาม Facebook Fan Page ของ EDUCA กด like กด share กันด้วยนะคะ และหากคุณครูมีความคิดเห็น หรือไอเดียใหม่ๆ เกี่ยวกับเรื่องการจัดการเรียนรู้เพื่อฝ่าฟันวิกฤตการณ์ COVID-19 ก็สามารถนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ ติดตามข่าวสาร EDUCA ได้ที่ www.educathai.com และ Line@educa ด้วยนะคะ

เพราะ COVID-19 จะหยุดการเรียนรู้ของครูไม่ได้ค่ะ สวัสดีค่ะ


TAG: #EDUCAPodcast #โควิด19 #Covid19 #โรคระบาดใหญ่