Video

Tour Reservation Officer พนักงานรับจองทัวร์ ตอน 1

 3 weeks ago 39

เมืองไทยเปรียบเสมือนสวรรค์บนดินของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จึงไม่แปลกที่ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวหรือบริษัททัวร์จะทำรายได้หลักให้ประเทศไทยเรื่อยมา และในบริษัททัวร์ก็ต้องมีเจ้าหน้าที่รับจองทัวร์ หรือ Tour Reservation Officer เป็นด่านแรกที่คอยให้ข้อมูลทัวร์แก่นักท่องเทียว วันนี้รายการ Speak Up จะพาไปพูดคุยกับน้องจอย กานดา ร่วมรัตนะ เจ้าหน้าที่รับจองทัวร์จักรยาน ถึงวิธีการฝึกและการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ จะสนุกและได้ประโยชน์แค่ไหนอย่าลืมติดตาม

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #Speak Up #ภาษาอังกฤษ #อาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษในงาน #การพูดภาษาอังกฤษ