Video

Tour Reservation Officer พนักงานรับจองทัวร์ ตอน 2

 4 years ago 1566

ภาษาอังกฤษสำหรับให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งกับบริษัททัวร์ ในตอนนี้เราจะมาเรียนรู้รูปประโยคของการให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว ของน้องจอย เจ้าหน้าที่รับจองทัวร์ ว่ามีรูปแบบใดบ้าง ติดตามได้ใน Speak Up

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #Speak Up #ภาษาอังกฤษ #อาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษในงาน #การพูดภาษาอังกฤษ