Video

Boutique Owner เจ้าของห้องเสื้อ ตอน 2

 3 years ago 1783

ในตอนที่แล้วเราได้รู้จักและพูดคุยกับ คุณวาว เจ้าของแบรนด์ห้องเสื้อ Kloth’s ถึงที่มาการใช้ภาษาอังกฤษ และวิธีการสอบถามความต้องการเบื้องต้นกับลูกค้าชาวต่างชาติไปแล้ว ในตอนนี้เราจะมาดูรูปประโยคภาษาอังกฤษวิธีการวัดตัว การลองชุด รวมไปถึงการบอกราคาของเสื้อผ้า รวมไปถึงคำศัพท์ที่น่าสนใจเพิ่มเติม จะสนุกขนาดไหน ติดตามได้ใน Speak Up

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #Speak Up #ภาษาอังกฤษ #อาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษในงาน #การพูดภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร