Video

Photographer ช่างภาพ ตอน 1

 3 years ago 1669

พบกับ ‘พี่ทอม - ธีระฉัตร โพธิสิทธิ์’ ช่างภาพอิสระ ที่มีชื่อเสียงด้านการถ่ายภาพแฟชั่นสะท้อนสังคม เพื่อเรียนรู้ภาษาอังกฤษในการทำงานจากช่างภาพมืออาชีพ และทีมงานชาวต่างชาติ พร้อมวิธีการแนะนำตัวเอง (Self Introduction) เมื่อช่างภาพฝึกหัดต้องเจอกับทีมงานต่างชาติเป็นครั้งแรก

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #The Workshop #ภาษาอังกฤษ #อาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษในงาน #การพูดภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน