Video

Photographer ช่างภาพ ตอน 2

 3 years ago 1712

เข้าสู่งานหน้าฉาก หรือ Set ที่จะใช้ถ่ายภาพ ซึ่งมีเรื่องที่ช่างภาพฝึกหัดจะต้องเรียนรู้อีกมากมาย รวมถึงวิธีการใช้ประโยคคำสั่ง (Imperative Sentences) ที่ช่างภาพจะต้องพูดกับนายแบบชาวต่างชาติ

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #The Workshop #ภาษาอังกฤษ #อาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษในงาน #การพูดภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน