Video

Photographer ช่างภาพ ตอน 4

 3 years ago 1653

พบกับบทสรุปการเรียนรู้และลงมือทำงานจริงในฐานะช่างภาพฝึกหัด รวมถึงบทเรียนภาษาอังกฤษเรื่องการพูดคำชม (Words of Praise and Encouragement) ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่างภาพต้องใช้ในการทำงาน โดย ‘ครูหญิง - ดร.วรกมล มีเพียร’ คัดสรรคำศัพท์ ’10 คำ จำง่าย ใช้บ่อย’ มาให้ได้เรียนรู้กัน

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #The Workshop #ภาษาอังกฤษ #อาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษในงาน #การพูดภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน