Video

News reporter นักข่าวกีฬา ตอน 3

 3 years ago 2039

ฝึกเขียนข่าวและเรียนรู้การเป็นผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวกับพี่ฮันนี-ชลพรรษา นารูลา ทั้งความรู้ภาษาอังกฤษ การออกเสียง การเว้นวรรค จังหวะจะโคน ล้วนเป็นทักษะสำคัญที่ผู้ประกาศข่าวมืออาชีพต้องมี จากนั้น มาฝึกการออกเสียง (Pronunciation) จากตัวสะกดภาษาอังกฤษแบบชัด ๆ กับครูหญิง ดร.วรกมล มีเพียร

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #The Workshop #ภาษาอังกฤษ #อาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษประกอบอาชีพ #การใช้ภาษาอังกฤษในงาน #การพูดภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #ภาษาอังกฤษเพื่อการทํางาน