Video

CAT english: วาระการประชุม ยกเลิกการประชุม เลื่อนการประชุม

 4 years ago 1486

พบกับสถานการณ์จำลองในห้องประชุม ที่มีทั้งประโยคและคำศัพท์ต้องรู้ เช่น "agenda (วาระการประชุม)" ออกเสียงคล้ายกับ Argentina (ประเทศอาร์เจนตินา) ทำเอาหลายคนสับสน หรือ minutes (รายงานประชุม) และคำว่า "เลื่อน" ภาษาอังกฤษต้องพูดอย่างไร ติดตามได้ในรายการ CAT english ตอน วาระการประชุม ยกเลิกการประชุม เลื่อนการประชุม

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #CAT english #ภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน