Video

CAT english: ร้านก๋วยเตี๋ยว

 3 years ago 1744

ถ้าถามชาวต่างชาติว่าอยากกินเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไหม แล้วใช้คำว่า"มาม่า" คงไม่เข้าใจอย่างแน่นอน ต้องใช้คำว่า "instant noodles เส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป" ถึงจะถูกต้อง มาเรียนรู้คำศัพท์ในร้านก๋วยเตี๋ยวเช่น "egg noodles เส้นบะหมี่" , "glass noodles วุ้นเส้น", "chopsticks ตะเกียบ", "vinegar น้ำส้มสายชู" ติดตามได้ใน ‘CAT english’ ตอน ร้านก๋วยเตี๋ยว

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #CAT english #ภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน