Video

CAT english: เด็กปั๊ม / เช็ดกระจก

 3 years ago 1628

พบกับสถานการณ์จำลองในปั๊มน้ำมัน ที่มีทั้งประโยคและคำศัพท์ต้องรู้ เช่น petrol (น้ำมันเชื้อเพลิง) ออกเสียงคล้ายกับ "patrol (ลาดตระเวน) และ polish (ขัดเงา) เขียนเหมือนกับ Polish (ชาวโปแลนด์) แต่ออกเสียงต่างกัน จนทำให้สับสนได้ ติดตามความสนุกได้ในรายการ CAT english ตอน เด็กปั๊ม / เช็ดกระจก

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #CAT english #ภาษาอังกฤษ #ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร #ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน