Video

EDUCA Cafe Podcast (ตอนพิเศษ วันครู): 8 ลักษณ์ของครูที่ดี ตาม Common Sense โดย หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล

 9 months ago 1128

เนื่องในวันครูประจำปี 2564 EDUCA Podcast Cafe ทำตอนพิเศษนำสาระจากหนังสือหลักการศึกษา ปาฐกถาวิชาครูมัธยม ของ ศาสตร์จารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล จัดทำโดยคณะศิษย์ 2 รุ่นแรกของท่าน ที่รวบรวมปาฐกถามากมายของหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และได้มีการตีพิมพ์ในปี 2506 หนังสือเล่มนี้ยังคงน่าทำการศึกษาทั้งในด้านประวัติศาสตร์ และการประยุกต์ใช้ โดยเนื้อหาที่ EDUCA นำมาเป็นปาฐกถาที่ 4 ที่ได้กล่าวไว้ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2477 เป็นเวลา 87 ปีแล้วจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากในโรงเรียน ก็คือครู ปกติครูย่อมรู้ตัวเองดีอยู่แล้ว ว่าคุณลักษณะของครูที่ดีเป็นอย่างไร ลักษณะที่ดีของครู 8 ข้อนี้จึงเป็นเพียงหลักการทั่วไปที่คุณครูมีในตนหรือฝึกหัดให้มีในตัวเอง ก่อนจะรู้จักอะไร รู้จักตัวเองสะก่อน ครูมีความรู้เป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ได้รู้แค่พอสอน ต้องรู้เกินสอน มีความจำดี คิดหาเหตุผลในทุกเรื่อง วางตัวดี อนามัยดี ประพฤติดี สร้างนิสัยที่ดีติดตัวเสมอ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้เรียน ติดตามรายละเอียดได้ใน EDUCA Podcast

ฝากติดตามทาง Podbean: https://educathai.podbean.com/

ภาพจาก วารสารเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา มูลนิธิศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี https://www.slideshare.net/drpoonsri/ss-168369129


TAG: #EDUCAPodcast #การศึกษาไทย