Video

EDUCA Cafe Podcast: สมรรถนะสร้างได้ยุค New Normal ฉบับ ราชินีบนฯ

 2 years ago 1760

สถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในช่วงภาคเรียนที่ผ่านมา ประกอบกับเทรนด์การศึกษาใหม่ ๆ ทางโรงเรียนราชินีบนจึงเร่งเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้ทันยุคทันสมัย EDUCA Podcast นำเนื้อหาที่ ดร. พิรุณ ศิริศักดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนราชินีบน ได้นำตัวอย่างกระบวนการจัดกิจกรรมมาแบ่งปันกับเพื่อนครูที่โรงเรียนทุกคน มาใช้ มุ่งปรับบทบาทของครูและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะพลเมืองไทยในยุค 4.0 อันประกอบไปด้วย 3 สมรรถนะหลัก ได้แก่ การคิดเชิงนวัตกรรม ความฉลาดรู้เรื่องสุขภาพ และความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล

ฝากติดตามทาง Podbean: https://educathai.podbean.com/


TAG: #EDUCAPodcast #สมรรถนะของนักเรียน #สมรรถนะพลเมืองไทย #การคิดเชิงนวัตกรรม #ความฉลาดรู้เรื่องสุขภาพ #ความฉลาดรู้ด้านดิจิทัล