Video

EDUCA Cafe Podcast: สอนเด็กคิดเชิงคำนวณในชีวิตจริง

 2 years ago 1573

หากพูดถึง Coding การคิดเชิงคำนวณ วิทยาการคำนวณ ศัพท์เหล่านี้หลายท่านอาจจะนึกถึงวิชาคอมพิวเตอร์หรือการเขียนโปรแกรม ในทางปฏิบัติแล้ว coding ก็คือวิธีการแก้ปัญหาแบบหนึ่งที่มีแบบแผนชัดเจน หากลองพิจารณาจะเห็นว่าหลายเรื่องใกล้ตัวเรา สามารถนำการคิดเชิงคำนวณไปใช้ได้ มาดู 4 องค์ประกอบที่ช่วยให้เด็กๆ ได้เกิดการคิดเชิงคำนวณในชีวิตประจำวัน

ฝากติดตามทาง Podbean: https://educathai.podbean.com/


TAG: #EDUCAPodcast #คิดเชิงคำนวณ #Coding #วิทยาการคำนวณ #Computing science #Computational thinking