Video

EDUCA Cafe Podcast: เชื่อหมดใจ และ คิดอย่างไตร่ตรอง! จุดเริ่มต้นความสุขของเด็กและห้องเรียน

 3 years ago 2759

EDUCA Podcast ตอนพิเศษ รีวิวหนังสือ เรียนรู้จากข้อเท็จจริงของเด็กและห้องเรียน การปฏิรูปโรงเรียนด้วย ชุมชนแห่งการเรียนรู้ และการไตร่ตรอง เขียนโดย อาจารย์มาซาอากิ ซาโต ครูใหญ่และผู้เชี่ยวชาญด้าน SLC ที่เป็นนักปฏิบัติที่นำแนวคิด SLC ไปใช้ในโรงเรียน กับ ดร.เอสุเกะ ไซโต เป็นนักการศึกษาที่ศึกษาเรื่อง SLC และ Lesson Study เป็นหนังสือที่อยู่ในชุด SLC Book ที่ บริษัท ปิโก (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ผลิตขึ้นในโครงการหนังสือเพื่อครู บอกเล่าเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปโรงเรียน แล้วไตร่ตรองเกี่ยวกับแนวคิด และการปฏิบัติ ของ SLC (School as Learning Community ) โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ เกิดอะไรขึ้นในการปฏิรูปโรงเรียน ในมุมมองของนักปฏิบัติ ปัญหา อุปสรรคที่เกิด เมื่อมีการต่อต้านและความท้าทายต่างๆ เกิดขึ้นภายในโรงเรียน มีวิธีการดูแลและแก้ไขอย่างไร


TAG: #EDUCAPodcast #SLC #School as Learning Community #โรงเรียนในฐานะชุมชนแห่งการเรียนรู้ #การปฏิรูปโรงเรียน #SchoolAsLearningCommunity