Video

ลองฟัง (E)DU Podcast EP.6: เรียนมาทั้งปีเพื่อสอบ อย่างเดียวหรือ? #dek64

 3 years ago 1940

ครั้งก่อนเราได้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเนื้อหาการสอบเข้าที่ควรหลากหลายมากกว่าการทำข้อกาอย่างเดียว ในตอนนี้ ฟิล์มและเล้งจะชวนมองเรื่องการสอบเข้าให้กว้างขึ้นไปถึงระดับระบบการสอบเข้าที่ทำให้นักเรียนเตรียมสอบทั้งหลายไม่ว่าจะระดับใดเกิดความเครียดไปตาม ๆ กัน และปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้บริบทประเทศไทยเพียงอย่างเดียว แต่ประเทศใหญ่อย่างจีน และเกาหลีใต้ก็ประสบปัญหานี้เช่นกัน จะเป็นอย่างไร เราขอชวนทุกท่านไปลองฟังดู


TAG: #EDUCAPodcast #ลองฟังดู #ลองฟัง(E)DU #การศึกษา #สอบเข้ามหาวิทยาลัย #เตรียมสอบ #Dek64