Video

ลองฟัง (E)DU Podcast EP.10: มองระบบผลิตครู (3) จรรยาบรรณครูยังสำคัญ?

 3 years ago 1947

ในตอนที่ 10 ของ ลองฟัง (E)DU Podcast นี้ ฟิล์มและเล้งยังคงพูดถึงระบบพัฒนาครูใหม่ของไทยกันต่อในซีรีส์ "มองระบบผลิตครู" แต่มาในมุมที่กว้างขึ้นกับคำถามที่ว่า จรรยาบรรณครูมีบทบาทสำคัญอย่างไรในงานครู และที่ผ่านมาจิตวิญญาณความเป็นครู และจรรยาบรรณครูยังมีความสำคัญขนาดไหนในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วเช่นนี้ ในลองฟัง(E)DU


TAG: #EDUCAPodcast #ลองฟังดู #ลองฟัง(E)DU #จรรยาบรรณ #การผลิตครู #ว่าที่ครู #การศึกษาไทย