Video

ลองฟัง (E)DU Podcast EP.16: Online Learnนิ่ง? (4) ร่วมเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติ กับ ครูพิม

 2 years ago 1762

ลองฟัง (E)DU ตอนนี้เป็นตอนสุดท้ายของซีรีส์ Online Learnนิ่ง? ในตอนก่อนหน้าเราได้เห็นมุมมองของอาจารย์ระดับมหาวิทยาลัยกันไปแล้ว ในวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจาก ครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ครูพิมวดี จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ที่มาเล่าประสบการณ์ในการสอนออนไลน์ เมื่อการสอนออนไลน์เหมือนกลับมาฝึกสอนใหม่อีกรอบ ปรับตัวแรกคือเรื่องเทคโนโลยี สอนสด หรือแขวนคลิป โรงเรียนที่เปิด Onsite และ Online ไปพร้อม ๆ กัน ทำงานอย่างไร โดยเฉพาะเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังสอบเข้ามหาวิทยาลัย ครูจะให้ความช่วยเหลืออย่างไร เช็กความพร้อมของผู้เรียน การสร้างกฎ กติการ่วมกันเพื่อสร้างความสะดวกให้ผู้เรียนมากที่สุด การรวบรวมสื่อการสอน แอปพลิเคชันเพื่อช่วยในการจัดการเรียนการสอนให้มากที่สุด ประสบการณ์การสอนออนไลน์ในฐานะครูรุ่นใหม่ พร้อมแนะนำถึงวิธีการเตรียมตัวสอนออนไลน์ รวมไปถึงการรับฟังเสียงของนักเรียน เพื่อช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ให้ราบรื่นและมีประสิทธิภาพ


TAG: #EDUCAPodcast #ลองฟังดู #ลองฟัง(E)DU #อยากเป็นครู #ครูรุ่นใหม่ #ครูไทย #การศึกษาไทย #สอนออนไลน์ #เรียนออนไลน์