Video

EDUCA พา LEaRN EP28.: สอนออกเสียง Phonics คาบนี้ไม่เสียน้ำตา Phonics without Tears

 2 years ago 1719

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เด็กหลายคนกลัวการเรียนภาษาเกิดจากการที่พวกเขาไม่สามารถอ่านคำศัพท์คำได้หรือออกเสียงไม่ถูก หลักการสอน Phonics ซึ่งเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การอ่านและเขียนคำศัพท์ในภาษาอังกฤษจึงถูกนำมาใช้ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักการหรือวิธีการประสมคำศัพท์ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง ซึ่งหากนักเรียนสามารถอ่านหรือออกเสียงคำศัพท์ต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองแล้ว จะส่งผลดีต่อการพัฒนาทักษะในระยะยาวทั้งทางด้านการอ่านและการเขียนในภาษาอังกฤษของนักเรียน เพราะนอกจากจะทำให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแล้ว ยังเป็นการวางพื้นฐานที่ดีให้กับนักเรียนในการเรียนรู้หลักทางภาษาในระดับที่สูงขึ้นได้ง่ายอีกด้วย
ในวิดีโอนี้จะพาไปดูเทคนิคการเรียนการสอน Phonics โดยคุณครูจะใช้เทคนิคในการเชื่อมโยงเรื่องราวต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวของนักเรียน สร้างสรรค์เป็นเรื่องราวให้นักเรียนได้เรียนรู้และจดจำได้ดี พร้อม ๆ ไปกับร่วมกิจกรรมที่แสนสนุกที่จะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับการเล่นสนุกในห้องเรียน จะเป็นอย่างไร
รับชมวิดีโอฉบับเต็มได้ที่ https://proteachervideo.com/programme/1449/ks1-literacy-phonics-without-tears ขอบคุณวิดีโอจาก Pro Teacher Video


TAG: #EDUCAพาLEaRN #การออกแบบการเรียนรู้ #ภาษาต่างประเทศ #การจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ #ทักษะทางภาษา #สอนออกเสียง #Phonics