Knowledge

Teacher's Journey by STEAM4INNOVATOR เส้นทางครูนวัตกร สู่ CDI'ปล่อยของ

Teacher's Journey by STEAM4INNOVATOR เส้นทางครูนวัตกร สู่ CDI'ปล่อยของ

 3 years ago 3173

          กว่าจะเข้าสู่ CDI'ปล่อยของ เส้นทางของคุณครูนวัตกรทั้ง 10 ทีมไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เพราะแต่ละทีมได้ผ่านการคัดเลือก อบรมให้ความรู้ พร้อมการฝึกฝนเข้าร่วมโครงการกับหลักสูตร STEAM4INNOVATOR ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ที่ขยายผลการพัฒนาเยาวชนของชาติ สู่โครงการสำหรับกลุ่มคุณครู อาจารย์ หรือบุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะ ภายใต้ชื่อโครงการ Trainers' Lab

          โครงการ Trainers' Lab โดย NIA เหมาะสำหรับคุณครู อาจารย์ กระบวนกร facilitator และผู้ที่สนใจการศึกษาใหม่ๆ ทุกรูปแบบ มีการ workshop กับเนื้อหาสุดเข้มข้น ตลอด 4 วัน เราได้ใช้เวลาร่วมกันเรียนรู้เนื้อหาหลักสูตรการเป็นนวัตกร STEAM4INNOVATOR และถอดกระบวนการการเรียนการสอน เทคนิคการเป็นเทรนเนอร์และ facilitator พร้อมออกแบบสร้างสรรค์เครื่องมือการสอนใหม่ๆ

           ปัจจุบันโครงการ Trainers' Lab ได้จัดอบรมคุณครูมาด้วยกันทั้งหมด 4 รุ่นแล้ว ซึ่งครั้งล่าสุดทางหลักสูตรได้ทำความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา (Deep South STEAM4INNOVATOR x มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา) ขยายฐานทัพครูผู้สร้างนวัตกรกันอย่างต่อเนื่อง โดยอบรมคุณครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ครูในโรงเรียน และอาจารย์ในมหาวิทยาลัย โดยมีเป้าหมายในอนาคตร่วมกันคือการเปิด STEAM4INNOVATOR Trainers' Lab South Hub ซึ่งหวังว่าทักษะ และกระบวนการคิดแบบนวัตกรจะขยายเข้าสู่สถาบันการศึกษาทั่วทุกพื้นที่ในภาคใต้ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเยาวชนสร้างธุรกิจนวัตกรรม


โดยเนื้อหาหลักในการอบรมทั้ง 4 วันของเรามีตามนี้เลย
วันที่ 1 : ทำความเข้าใจกับโครงการ STEAM4INNOVATOR Trainers’ Lab เสริมสร้างทักษะ (Soft Skill) ของกระบวนกร (Facilitator) ให้กับคุณครู เรียนรู้ทักษะการฟัง ถาม สะท้อน เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นเทรนเนอร์และ facilitator ที่ดี พร้อมพบปะเพื่อนใหม่ที่มีเป้าหมายเดียวกัน
วันที่ 2 : เรียนรู้เนื้อหา STEAM4INNOVATOR พร้อมถอดบทเรียนแบบ step by step วิเคราะห์เครื่องมือที่ใช้สอนสำหรับนำไปใช้ต่อ แถมยังได้คิดค้นเครื่องมือใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียนที่หลากหลาย
วันที่ 3 : ถอดบทเรียน STEAM4INNOVATOR กันต่อในช่วงเช้า และเริ่มลงมือออกแบบกระบวนการสอนในแบบฉบับของตนเอง ลงสอนกับนักเรียนตัวเป็นๆ โดยให้เวลาคุณครูในการออกแบบห้องเรียน 1 วัน และให้feedback กันในทีม
วันที่ 4 : พร้อมแล้ว ไปลงสนามจริงกันเลย!! ก่อนจบการอบรม เทรนเนอร์ทุกท่านมีโอกาสได้ feedback ตนเอง ทีมงาน หลักสูตร และแชร์เรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมร่วมกันวางแผนการสอนกันต่อ ก่อนจะจบโครงการ

STEAM4INNOVATOR CDI'ปล่อยของ

          หลังจากคุณครูได้อบรมกับโครงการ Trainers' Lab นั้น NIA ยังติดอาวุธให้กับคุณครูด้วย โครงการ CDI' Lab (Creative Design Innovators' Classroom) หรือ โครงการออกแบบห้องเรียนนวัตกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเสมือนห้องเรียนและห้องทดลองสำหรับการสร้างสรรค์ห้องเรียนนวัตกรในแบบฉบันของคุณครูแต่ละท่าน เป็นการถ่ายทอดกระบวนการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR ให้กับกลุ่มคุณครู อาจารย์ และบุคลากร เพื่อใช้ประโยชน์ในการนำไปต่อยอดองค์ความรู้ และสร้างความเข้าใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้กับเยาวชน ซึ่งคุณครูที่เข้าร่วมโครงการจะได้ติดอาวุธในเรื่องของความรู้ ทักษะ และได้ลงมือสร้างสรรค์สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือ เกม หรือกิจกรรมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนนวัตกรขึ้นจริง โดยทีมงานของหลักสูตรจะคอยสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือคุณครูในการค้นหา และสร้างสรรค์ห้องเรียนที่เหมาะสมแก่การสร้างนวัตกรที่ดีที่สุดไปด้วยกัน

STEAM4INNOVATOR

การเปิดรับสมัครคุณครู เข้าร่วมโครงการ CDI' Lab (Creative Design Innovators' Classroom) หรือ โครงการออกแบบห้องเรียนนวัตกร
คุณครูผู้เข้าร่วมโครงการ CDI' Lab จะเข้าสู่กระบวนการติดอาวุธสูตร 4x3x2x1 ที่ประกอบด้วย

📒 4 Labs
4 ห้องทดลองแห่งการเรียนรู้ในเรื่องการเข้าใจนักเรียน (Youth Lab) การเข้าบทบาทของตนเอง (Fast Lab) การสร้างสรรค์สื่อและเครื่องมือ (Kit Lab) และการผลิตสื่อและเครื่องมือ (Maker Lab)

💻 3 Online Workshops
3 การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 (วันปฐมนิเทศ) เพื่อเข้าใจกลุ่มผู้เรียนอย่างลึกซึ้ง ครั้งที่ 2 เพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดการลงมือทำจริง และครั้งที่ 3 เพื่อนำไปทดสอบ แก้ไข และพัฒนาต่อ

👥 2 Mentors
2 ผู้เชี่ยวด้านการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ภายใต้หลักสูตร STEAM4INNOVATOR ซึ่งคุณครูจะได้รับคำแนะนำและการดูแลอย่างใกล้ชิด

🎉💵 1 Showcase (+Budget)
1 งานจัดแสดงห้องเรียนนวัตกร #ครูปล่อยของ ที่งาน CDI' ปล่อยของ โดยคุณครูจะได้ทดลองปล่อยของกันก่อนในงาน #มินิครูปล่อยของ ที่ NIA ก่อนถึงวันงาน CDI' ปล่อยของ จริง จะมีเพียง 10 ทีมสุดท้ายเท่านั้นที่ได้ไปปล่อยของที่งาน CDI' ปล่อยของ และได้รับเงินทุนสนับสนุนจากโครงการ

          ทั้งหมดคือเส้นทางของครูนวัตกรทั้ง 10 ทีม EDUCA ขอเชิญชวนไปชมผลงานในงาน CDI' ปล่อยของ ที่จัดขึ้นในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:00-16:30 น. ภายในงานจะได้พบกับผลงาน สื่อการเรียนการสอน ของคุณครูที่ผ่านเข้ารอบไฟนอล 10 ทีมสุดท้ายจากทั่วประเทศ ที่ได้สร้างกันมาหลายเดือนมาจัดแสดงที่ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชั้น 3

เปิดให้นักเรียน คุณครู บุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจเข้าร่วมงาน ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ลงทะเบียนเพื่อเข้างาน คลิกที่นี่  https://bit.ly/32OUmYS รับจำนวนจำกัด ปิดรับสมัครวันที่ 22 พ.ย.63 20:00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook: STEAM4INNOVATOR


TAG: #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA #NIAAcademy #STEAM4INNOVATOR #CDILab #CDI’ ปล่อยของ