Knowledge

เจาะลึก/เรียนรู้เครื่องมือสร้างสรรค์ห้องเรียนนวัตกรรม ของครู CDI' ปล่อยของ (ตอนที่ 1)

เจาะลึก/เรียนรู้เครื่องมือสร้างสรรค์ห้องเรียนนวัตกรรม ของครู CDI' ปล่อยของ (ตอนที่ 1)

 10 months ago 780

          EDUCA พาครูไปรู้จักสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรม จากครูนวัตกรทั้ง 10 ทีมที่ได้รับรางวัลจากโครงการ CDI' Lab (Creative Design Innovators' Classroom) หรือ โครงการออกแบบห้องเรียนนวัตกร ของ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยผลงานสื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมแต่ละชิ้น ต้องผ่านการเรียนรู้ การตรวจสอบหลายขั้นตอน ผ่านกระบวนการบ่มเพาะติดอาวุธสูตร 4x3x2x1 ซึ่งประกอบด้วย 4 Labs 3 Online Workshops 2 Mentors และ 1 CDI’ ปล่อยของ 

          ในตอนที่ 1 พาเจาะรายละเอียด 3 ทีมแรกที่ได้รับรางวัล และได้ไปจัดแสดงผลงานต้นแบบในโครงงาน CDI' ปล่อยของ ที่ อาคารอุทยานนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีทีมอะไรบ้างนั้น เลื่อนลงไปดูกันได้เลย

ทีมที่ 1 ชุดกิจกรรม “สร้างนวัตกรน้อย”
สร้างสรรค์โดย
• ครูปุ๊ - สุดารัตน์ สัจจวิโส
• ครูต้นกล้า - พีระภัทร์ บุญสงค์
จาก โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา
ลักษณะของเครื่องมือ: Game & Activity
👨‍👧‍👧ผู้เล่น 5-7 คน
⏰ระยะเวลาในการเล่น 150 นาที
สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมชิ้นนี้ อยู่ในกระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR : 4 Stages

สาระความรู้ที่ผู้เล่นได้รับ:
สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรม “สร้างนวัตกรน้อย” สื่อการเรียนการสอนชิ้นนี้จะพาผู้เล่นไปสนุกกับกระบวนการสร้างนวัตกร STEAM4INNOVATOR ครบทั้ง 4 Stages เลย ฝึกการหา insight การคิดหาไอเดีย ต่อยอด การสร้างผลงานต้นแบบ Phototype และการพัฒนาผลงานสู่การเป็นนวัตกรรม

วิธีการ:
>Stage 1 Insight พาเล่นเกมส์ โดยใช้ AI หรือน้อง Nania ในการฝึกหา Insight ในชุมชนและระบุ Target Persona เพื่อนำไปสร้างประโยค Challenge
>Stage 2 Wow Idea การคิดหาไอเดียและ Brainstorm กันด้วยวิธีการต่อยอดไอเดียแบบ Critical thinking (Yes, but…) และ Creative thinking (Yes, and…) และนำมาใส่ตารางเช็คลิสความมีคุณค่าในการสร้างนวัตกรรมว่ามากน้อยและทำได้ยากง่ายเพียงใด
>Stage 3 Business Model การสร้างผลงานต้นแบบ Phototype หาเครือข่ายความร่วมมือ ทดสอบไอเดียและสมมติฐานที่เรามีกับลูกค้า เพื่อขอรับข้อคิดเห็นในไปปรับปรุงงานให้ดึงดูดความสนใจลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
>Stage 4 Production and Diffusion การใช้ Star model เพื่อพัฒนาผลงานสู่การเป็นนวัตกรรม ประกอบด้วย Situation – สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Pain point หรือปัญหาของกลุ่มเป้าหมาย Task – ทางเลือกที่จะสร้างหรือพัฒนาคือสิ่งใดบ้างเพื่อแก้ปัญหา Pain point ข้างต้น Action –สิ่งที่เราลงมือทําหรือสร้างขึ้นและความพิเศษของนวัตกรรมของเราคืออะไร Result – ผลลัพธ์ของการใช้งาน
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมของกระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR https://facebook.com/STEAM4INNOVATOR

ทีมที่ 2 การผจญภัยครั้งใหม่สู่การเป็นนวัตกร..กับการสร้างสรรค์ไอเดีย
สร้างสรรค์โดย
• ครูตุลย์ - ขุนทอง คล้ายทอง
จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
• ครูปุ้ม - กมลรัตน์ ฉิมพาลี
จาก โรงเรียนถนนหักพิทยาคม
ลักษณะของเครื่องมือ: Game & Activity
👨‍👧‍👧ผู้เล่น 16-20 คน
⏰ระยะเวลาในการเล่น 120 นาที
สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมชิ้นนี้ อยู่ในกระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR : Stage 2 สร้างสรรค์ไอเดีย

สาระความรู้ที่ผู้เล่นได้รับ: กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ ด้วยคำถามที่ว่า ถ้าฝนตก จะเกิดอะไรขึ้น ? โดยการทำกิจกรรมทั้งเป็นรายบุคคล และกลุ่ม ในเรื่อง wow idea ซึ่งจะเป็นการคิดค้นวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลาย

วิธีการ:
โดยในห้องจะเริ่มจากการตั้งสถานการณ์สมมติว่า ถ้าฝนตก จะเกิดอะไรขึ้น ? จากนั้นทุกคนกิจกรรมเกมส์บันไดงูสู่การสร้างสรรค์ไอเดีย ผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม และมีปฏิสัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติที่หลากหลายรูปแบบ โดยคุณครูจะเล่าสถานการณ์สมมติว่ามีเพื่อนสมาชิกในกลุ่มของนักเรียนถูกมังกรจับตัวไปนักเรียนจะต้องไปช่วยนำตัวเพื่อนกลับมา แต่ระหว่างการออกตามหามังกรก็ได้ทำให้ฝนตกหนัก นำไปสู่การเรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR
>Stage 1 Insight รู้ลึก รู้จริง ซึ่งจะให้นักเรียนระดมสมองในแต่ละกลุ่มเพื่อทำนายว่าจะเกิดปัญหา อุปสรรคใดขึ้นบ้างเมื่อเกิดเหตุการณ์ฝนตก คุณครูจะนำกระดาษ A4 จำนวน 64 ใบที่เขียนเลข 1-64 ไว้แจกทุกกลุ่ม 4 กลุ่มเท่าๆกัน และให้ทุกคนช่วยกันเขียนปัญหาใส่กระดาษที่ได้รับ ใบละ 1 ปัญหา และนำไปแปะที่ผนังรอบๆ ห้อง การวิเคราะห์หาที่มาของปัญหาต่างๆ เป็นกระบวนการแรกที่สำคัญของการสร้างนวัตกรรม ผู้สร้างจะต้องเข้าถึงปัญหา และที่มาอย่างลึกซึ้ง เพื่อที่จะออกแบบนวัตกรรมมาได้ตรงความต้องการ และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริง จากนั้นคุณครูเริ่มนำเข้าสู่กิจกรรมต่อไป
>Stage 2 Wow Idea ร่วมกันระดมความคิด สร้างสรรค์ไอเดียออกมา เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ และ debate กันถึงไอเดียที่ว้าว ที่สุดอย่างสร้างสรรค์ โดยให้ทีมที่ 1 เริ่มทำการทอยลูกเต๋าเพื่อเริ่มเกม แล้วนำตัวเดินไปวางในตำแหน่งเลขที่เคลื่อนที่ไปถึง จากนั้นนักเรียนจะต้องวิ่งหาปัญหาที่ตรงกับเลขที่ได้ แล้วทำการเขียนแนวทางในแก้ปัญหาลงในกระดาษโพสต์อิท และแปะที่เลขดังกล่าว ตามเวลาที่ได้มีการกำหนดในแต่ละรอบดำเนินเกมส์สลับกันไปเรื่อยๆ จนได้ทีมที่เดินถึงเส้นชัย เป็นการสิ้นสุดเกม
หลังจากนั้นให้ทุกทีมเลือกปัญหาที่สนใจที่สุด ทีมละ 1 ปัญหา นำบอร์ดที่คุณครูได้แจกมาก่อนหน้า ออกแบบนวัตกรรมที่จะแก้ปัญหาจากปัญหาที่เลือกมาข้างต้น และให้แต่ละกลุ่มผลัดกันนำเสนอผลงานที่ได้ สมาชิกกลุ่มอื่นร่วมกันทำการเสนอแนะกลุ่มที่นำเสนอโดยใช้หลักการ SCAMPER ส่งท้ายด้วยคุณครูให้นักเรียนสะท้อนคิดและออกความเห็นเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรมที่ได้ทำไป เป็นการเล่นเกมส์ที่สนุก สอดแทรกเนื้อหาการเรียนรู้ STEAM4INNOVATOR
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมของกระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR https://facebook.com/STEAM4INNOVATOR

ทีมที่ 3 บอร์ดเกม Happy’ Farm
สร้างสรรค์โดย
• ครูรอน - รุ่งโรจน์ สมนิล
• ครูคม - คมสัณห์ จันสอน
• ครูกบ - มินทร์ตรา วิชาสวัสดิ์
จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 
ลักษณะของเครื่องมือ: Game & Activity
👨‍👧‍👧ผู้เล่น 20 คน
⏰ระยะเวลาในการเล่น 50 นาที
สื่อการเรียนการสอนนวัตกรรมชิ้นนี้ อยู่ในกระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR : Stage 2 สร้างสรรค์ไอเดีย

สาระความรู้ที่ผู้เล่นได้รับ:
เป็นกิจกรรมกลุ่มที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างสรรค์ไอเดีย นำเสนอ และคัดเลือกไอเดียที่แปลกใหม่ มีคุณค่า สามารถสร้างขึ้นได้จริง และมีประโยชน์ในการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

วิธีการ:
โดยเป็นกิจกรรมกลุ่ม เหมาะกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เริ่มที่ เปิดใจไอเดีย ให้ผู้เล่นจับการ์ดเปิดใจ จำนวน 4 ใบ สีละ 1 ใบ ตามที่โค้ชอธิบาย จากนั้นเขียนไอเดีย สิ่งประดิษฐ์ชนิดใหม่ขึ้นมา ลงในแผ่นร่างไอเดีย การ์ดเปิดใจ หากไอเดียแปลกใหม่และสร้างสรรค์จะได้รับ 1 เหรียญ ต่อ 1 ไอเดีย จากนั้นผู้เล่นจะจับการ์ด Challenge 1 ใบ และการ์ดตัวแปร 1 ใบ ให้ผู้เล่นคัดเลือกไอเดียแปลกใหม่ที่เลือกลงในแผ่นร่างไอเดีย จากนั้นผลัดกันนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียกัน หากผู้เล่นได้ไอเดียแปลกใหม่ ไม่ซ้ำกับผู้เล่นคนอื่นก็จะได้รับไปอีก 1 เหรียญ จากนั้นโค้ชจะอธิบายการใช้งานแผ่นร่างไอเดีย Sketch Idea โดยผู้เล่นหนึ่งคนเป็นผู้นำเสนอไอเดีย และผู้เล่นคนที่เหลือจับการ์ด SCAMPER คนละ 1 ใบ จากนั้นเปิดการ์ดขึ้นมา และให้แนะนำเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขไอเดียของผู้นำเสนอให้ตรงจุดและตอบโจทย์ของสถานการณ์มากที่สุด จากนั้นให้ผู้เล่นแต่ละคนนำเสนอ ขายไอเดียให้ได้เหรียญมากที่สุด โดยเสนอด้วยกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อให้ไอเดียของตนได้รับความสนใจ ตอนจบเกมส์จะนับเงินจากผู้เล่นได้รับเหรียญมากที่สด จะเป็นผู้ชนะ เป็นเกมส์ที่สนุก ได้ความรู้ ให้ผู้เล่นทุกคนได้ฝึกการคิดแก้ปัญหา ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรม ร่วมกันออกความเห็นอย่างสร้างสรรค์ด้วย SCAMPER และยังได้ฝึกการเสนอผลงานอีกด้วย สนุกสนานไปกับการเรียนรู้ตามแบบฉบับ STEAM4INNOVATOR
ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมของกระบวนการสร้างนวัตกรรม STEAM4INNOVATOR https://facebook.com/STEAM4INNOVATOR

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมของ โครงการ CDI' Lab (Creative Design Innovators' Classroom) หรือ โครงการออกแบบห้องเรียนนวัตกร  https://facebook.com/STEAM4INNOVATOR

เจาะลึก/เรียนรู้เครื่องมือสร้างสรรค์ห้องเรียนนวัตกรรม ของครู CDI' ปล่อยของ (ตอนที่ 2)
เจาะลึก/เรียนรู้เครื่องมือสร้างสรรค์ห้องเรียนนวัตกรรม ของครู CDI' ปล่อยของ (ตอนที่ 3)


TAG: #สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ #NIA #NIAAcademy #STEAM4INNOVATOR #CDILab #CDI’ ปล่อยของ