Knowledge

แนวทางสอนเพศศึกษาสุดสร้างสรรค์จากห้องเรียนทั่วโลก

แนวทางสอนเพศศึกษาสุดสร้างสรรค์จากห้องเรียนทั่วโลก

 3 years ago 3399

แปลและเรียบเรียง: จิราเจต วิเศษดอนหวาย

          เด็ก ๆ มักอยากรู้อยากเห็นเรื่องเพศตามธรรมชาติ ครูสามารถจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความสนใจของเขาได้หลากหลายวิธี แนวทางการสอนเพศศึกษาจาก 3 ประเทศต่อไปนี้อาจสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบการเรียนรู้สำหรับครูไทยเพื่อให้ศิษย์ได้เรียนรู้เรื่องเพศอย่างสนุกและได้ความรู้ไปพร้อมกัน

สอนเพศศึกษาผ่านการเล่นฟุตบอลจากห้องเรียนประเทศแอฟริกา

          เด็ก ๆ ที่แอฟริกาได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษาและการป้องกัน HIV โดยมีสื่อการเรียนรู้เป็นกรวย ลูกฟุตบอล ครูจะให้นักเรียนเลี้ยงลูกฟุตบอลหลบกรวย โดยกรวยแต่ละอันจะแทนปัจจัยเสี่ยงโรคเอดส์ เช่น กรวยใช้สารเสพติด กรวยไม่สวมถุงยางอนามัย กรวยเปลี่ยนคู่นอนบ่อย หากสมาชิกคนใดในทีมเลี้ยงลูกฟุตบอลจนชนกรวยล้ม ทีมนั้นต้องวิดพื้นร่วมกัน เพื่อสร้างความตระหนักว่าการติดเชื้อ HIV สร้างผลกระทบในวงกว้างมากเพียงใด กิจกรรมนี้ดำเนินการโดยองค์กร Grassroots Soccer มีเด็กกว่า 1.8 ล้านคนใน 45 ประเทศเข้าร่วมโครงการนี้

ประเทศจีนเปิดห้องเรียนเพศศึกษาพร้อมพาแม่มาเรียนด้วย

          กิจกรรมนี้เริ่มจากคุณแม่ท่านหนึ่งที่มีอาชีพพยาบาลได้สอนลูกชายวัย 11 ปี เรื่องความปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์ คุณครูจึงชวนคุณแม่ท่านนั้นมาเป็นวิทยากร จากนั้นจึงขยายผลริเริ่มเป็นโครงการ คุณแม่สอนเรื่องเพศ (One mom’s sex-talk with her son) ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมาก เพราะผู้มีอิทธิพลต่อทัศนคติทางเพศของเด็กมากที่สุดคือคนในครอบครัวนั่นเอง โดยคุณแม่ท่านนี้ได้ออกแบบสื่อ power point ประกอบการเรียนรู้แล้วส่งต่อไปยังห้องเรียนอีกกว่า 300 แห่งทั่วประเทศจีน

เรียนรู้เพศศึกษาผ่านการแสดงละครในห้องเรียนจากประเทศจาไมกา

          ประเทศจาไมกาเป็นอีกประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทางคณะละคร ASHE Caribbean Arts จึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษา ความสัมพันธ์ เพศวิถี ถ่ายทอดผ่านบทเพลง บทละคร และการเต้นรำซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมานั้นรังสรรค์ขึ้นมาโดยสมาชิกของคณะละครอายุตั้งแต่ 8 – 19 ปีเท่านั้น คณะละคร ASHE Caribbean Arts ได้จัดแสดงไปแล้วกว่า 100 ครั้งใน 5 ประเทศ สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมกว่า 50,000 คน เพราะดนตรีและศิลปะการแสดงนั้นไร้พรมแดนและสามารถถ่ายทอดความเป็นมนุษย์ออกมาได้อย่างสมบูรณ์โดยเฉพาะเรื่องเพศ ผลงานดังกล่าวทั้งสร้างสรรค์ และสร้างความตระหนักรู้ในเวลาเดียวกัน รูปแบบกิจกรรมนี้จึงเกิดประโยชน์ทั้งผู้แสดงและผู้ชม
          จากรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาทั้ง 3 ประเทศที่นำเสนอมานี้ น่าจะช่วยให้คุณครู ผู้ปกครอง หรือผู้บริหารสถานศึกษามีแรงบันดาลใจในการออกแบบกิจกรรมให้เด็กไทยได้เรียนรู้เรื่องเพศอย่างสร้างสรรค์ และเกิดบรรยากาศกาศร่วมมือร่วมใจผ่านกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพื่อให้เด็กไทยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศวิถี ความสัมพันธ์ และสุขอนามัยเจริญพันธุ์

อ้างอิง
Nicki Fleischer. (2 November 2015). Creative approaches to sex ed from around the world. Retrieved February 28, 2021, from https://www.globalcitizen.org/en/content/creative-approaches-to-sex-ed-from-around-the-worl/

Henry K. (11 April 2001). Positive "Vibes" in Jamaica: drama helps teens, parents and teachers discuss sexuality and AIDS. Retrieved February 28, 2021, from https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12288827/


TAG: #เพศศึกษา #Sex Education #PLC #ชุมชนแห่งการเรียนรู้