Knowledge

สื่อการสอนแบบใหม่ เก๋ไก๋ด้วย E-book

สื่อการสอนแบบใหม่ เก๋ไก๋ด้วย E-book

 2 years ago 2716

          เทคโนโลยีปัจจุบันเข้ามามีบทบาทในชีวิตมนุษย์ แม้แต่ในด้านการศึกษาครูก็ต้องรู้จักปรับตัวนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นตัวช่วยในการจัดการเรียนรู้เพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่แปลกใหม่ ในวันนี้ EDUCA อยากเชิญชวนคุณครูทุกท่านมาสร้างหนังสือดิจิทัล หรือ E-book (Electronic Book) ด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Pages ในอุปกรณ์ iPad ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สามารถสร้างสรรค์หนังสือความรู้ที่น่าสนใจและสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ด้วยข้อความ รูปภาพ เสียงอ่านข้อความ การวาดภาพร่วมกัน หรือการเคลื่อนย้ายวัตถุในหน้าหนังสือร่วมกันได้ โดยมีวิธีการดังนี้
          ก่อนเริ่มสร้าง E-book เราควรวางแผนว่าในหน้าหนังสือนั้นเราต้องการให้นักเรียนได้เรียนรู้อะไร จะวางเนื้อหาอะไร ใช้จำนวนกี่หน้า เป็นต้น (ดังภาพ)


          ลำดับต่อมา คุณครูสามารถเลือกแม่แบบหรือ template ให้เหมาะสมกับเรื่องของหนังสือและกลุ่มของผู้อ่าน โดยมีให้เลือกหลากหลายสีสัน ทั้งแนวตั้งและแนวนอน (แนะนำในหมวดหมู่ Books ดังภาพ)          เริ่มแก้ไขรายละเอียดในแต่หน้าละหนังสือได้ด้วยการแทรกข้อความ โดยกดไปที่เครื่องหมายบวก (+) ในมุมขวาบนของแอป ฯ จากนั้นสามารถปรับแต่งข้อความไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ ขนาด สี ตัวหนา ตัวเอียง ทิศทางการจัดเรียง ฯลฯ โดยปรับแต่งได้ที่เครื่องหมายรูป “แปรง” ดังภาพ


          นอกจากการเพิ่มข้อความในหนังสือแล้ว แอปพลิเคชัน Pages ยังสามารถแทรกวัตถุอย่างอื่น เพื่อใช้เป็นสีสันและลูกเล่นได้อย่างหลากหลายและสวยงาม ซึ่งสามารถแทรกเพิ่มเติมได้ที่เครื่องหมายบวก (+) เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการแทรกรูปภาพ กราฟ แผนภูมิ เส้น รูปเรขาคณิต การอัดเสียงหรือวิดีโอทั้งที่มาจากอุปกรณ์หรือจากเว็บไซต์


          อย่างไรก็ตามเมื่อสิ้นสุดการออกแบบในหน้านั้น ๆ แล้ว สามารถสร้างหน้าหนังสือใหม่ไปเรื่อย ๆ จนจบสิ้นได้ที่เครื่องหมายบวก (+) ที่มุมล่างซ้าย
          เมื่อเสร็จสิ้นการออกแบบจนสมบูรณ์แล้ว หากต้องการเผยแพร่ในรูปแบบที่นักเรียนสามารถแก้ไข ขีดเขียน ในรูปแบบกิจกรรมได้ โดยสามารถเลือกที่ไอคอน จุด 3 จุด > Share > แล้วเลือกช่องทางการส่งไฟล์ อาทิ Airdrop หรือ Email
          แต่ถ้าหากต้องการเผยแพร่ในรูปแบบไฟล์ ให้เลือกที่ไอคอน จุด 3 จุด > Export > เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการ ไม่ว่าจะในรูปแบบของแม่แบบ pages เอง หรือเป็นไฟล์เอกสารประเภท .pdf .doc ฯลฯ (ดังภาพ)          ด้วยการออกแบบที่ง่ายดายเพียงเท่านี้ คุณครูทุกท่านก็สามารถสร้างและเผยแพร่หนังสือดิจิทัล หรือ E-book เป็นของตนเองได้แล้ว ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นสื่อการสอนที่ทันสมัย มีสีสันสวยงาม และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมด้วยการใช้ iPad ในการเขียนลงในหนังสือในรูปแบบกิจกรรมเสริมหรือแบบฝึกหัดได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย อีกทั้งยังตอบสนองการเรียนรู้ในยุคเทคโนโลยีตามสถานการณ์โลกปัจจุบัน

ที่มา: EDUCA 2021 Online workshops..สร้างสรรค์หนังสือดิจิทัลด้วยแอป Pages


TAG: #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #AppleTeacher #E-book #IPad #Pages