Knowledge

5 คำถามชวนคิดกับทักษะเทคโนโลยีของครูในโลกหลังโควิด

5 คำถามชวนคิดกับทักษะเทคโนโลยีของครูในโลกหลังโควิด

 2 years ago 1677

          หลังจากสอนออนไลน์มามากกว่า 2 ปี ระบบการศึกษาทั่วโลกได้ปรับตัวไปอย่างมาก โดยเฉพาะครูผู้สอนที่ต้องพัฒนาทักษะการใช้เครื่องไม้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการดำเนินการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทั้งยังอำนวยความสะดวกในการสอนมากขึ้น ขยายโอกาสในการเข้าถึง และเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียน EDUCA จึงอยากชวนคุณครูมาทบทวนตนเองว่าทักษะการใช้เทคโนโลยีในช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีมากน้อยแค่ไหนกันผ่าน 5 คำถามนี้

EDUCA

คำถามข้อที่ 1 คุณครูเคยใช้เครื่องมือประเมินนักเรียนไม่ว่าจะเป็น Kahoot, Vonder, หรือ Quizizz หรือไม่
          แน่นอนว่าคุณครูต้องได้คะแนนในข้อนี้ไปอย่างแน่นอน ความพิเศษของการใช้แอปเหล่านี้ในการประเมินนักเรียนคือเป็นเครื่องมือการประเมินที่มาในรูปแบบเกมผ่านเครื่องมือทั้งสมาร์ตโฟน คอมพิวเตอร์ และแท็บเล็ต เพียงสร้างแบบฝึกหัดหรือคำถามเตรียมไว้และให้นักเรียนเข้ารหัสก็สามารถประเมินนักเรียนได้ง่าย ๆ แถมยังได้ความสนุกสนาน อีกด้วย

คำถามข้อที่ 2 คุณครูเคยนำเสนองานนอกเหนือ PowerPoint, Canva หรือไม่
          ถ้าเคยใช้ใส่คะแนนให้ตัวเองได้เลย แต่ถ้ายัง EDUCA ขอชวนคุณครูทำความรู้จักเครื่องมือชื่อว่า Prezi นำเสนองานแบบอื่นที่ไม่ใช่แค่สไลด์นำเสนอ โดยเครื่องมือนี้มีรูปแบบการเคลื่อนไหวที่แปลกตาแตกต่างจากการเลื่อนสไลด์ไปทีละหน้า โดยเน้นให้เห็นภาพรวมได้ง่ายขึ้น เสมือนการวาง ภาพการนำเสนอไว้บนผืนผ้าใบแผ่นเดียว แล้วใช้การซูมเข้า ซูมออก และเลื่อน เพื่อไล่ลำดับการนำเสนอ

คำถามข้อที่ 3 คุณครูเคยใช้เครื่องมือสื่อสารแอปพลิเคชันอย่าง Line หรือ Facebook บ้างหรือไม่
          ถ้าเคยใช้ก็ใส่ไปอีก 1 คะแนนเลย แอปพลิเคชันอย่าง Line และ Facebook แอปการสื่อสารที่ต้องมีติดเครื่องโทรศัพท์มือถืออย่างแน่นอน ประโยชน์ที่อยากให้คุณครูนำมาประยุกต์ใช้มากขึ้นคือฟังก์ชั่นของแอปพลิเคชันที่สามารถทำได้หลากหลาย ยกตัวอย่าง การใช้ Facebook Live ในการสอนนอกจากจะสามารถถ่ายทอดสดได้แล้ว ยังสามารถบันทึกวิดีโอไว้ดูย้อนหลังได้อีกด้วย และ การใช้ Line meeting เพื่อใช้ในการวิดีโอคอลเพื่อใช้ในการประชุมตอบข้อสงสัยต่าง ๆ เพิ่มเติม

คำถามข้อที่ 4 คุณครูใช้แอปพลิเคชันในการทำสื่อให้น่าสนใจมากกว่าการใช้แค่ตัวหนังสือในแชทหรือเอกสารใบงานบ้างหรือไม่
          ถ้าเคยใช้ก็ถือว่าคุณครูเป็นนักสร้างสรรค์สื่อที่ดีมากเลยทีเดียว แต่ถ้าต้องการเสริมทักษะในส่วนนี้ EDUCA ขอชวนคุณครูมาทำความรู้จักโปรแกรม Piktochart ซึ่งความน่าสนใจของโปรแกรมนี้ คือเป็นโปรแกรมที่สามารถสร้างได้ทั้ง infographic แบบง่าย ๆ พร้อม template ที่มีมาในระบบ รวมไปถึงโปสเตอร์รายงาน และแผ่นพับต่าง ๆ ได้อีกด้วย โดยการใช้งานแบบฟรีจะมีพื้นที่จัดเก็บไฟล์ได้ไม่เกิน 40 MB แต่ข้อจำกัดคือผลงานที่สร้างจะติดลายน้ำโลโก้ Piktochart ไปด้วย

คำถามข้อที่ 5 คุณครูเคยสร้างสื่อวิดีโอแต่ละบทเรียนด้วยโปรแกรมต่าง ๆ บ้างหรือไม่
          ถ้าเคยใช้คงมีสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยในการสอนให้มีคุณภาพมากขึ้นอย่างแน่นอน ชวนคุณครูทำความรู้จักโปรแกรม Blendspace TES Teach ความน่าสนใจของโปรแกรม Blendspace TES Teach คือ เป็นโปรแกรมสร้างเนื้อหาบทเรียนทางดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันด้วยบทเรียนที่ต้องการปฏิสัมพันธ์การนำเสนอ โดยสามารถนำข้อมูลออนไลน์จาก YouTube หรือ Google มาอัปโหลดและสร้างเป็นบทเรียนที่คุณครูต้องการได้ รวมถึงสามารถเพิ่มแบบทดสอบ ไว้ในบทเรียนที่สร้างได้อีกด้วย

          จาก 5 คำถามที่ให้คุณครูได้ลองเช็คทักษะการใช้เทคโนโลยีจากประสบการณ์การสอนออนไลน์ไป EDUCA เชื่อว่าคุณครูหลายท่านมีการพัฒนาเทคโนโลยีไปไม่มากก็น้อย ไม่ว่าจะได้กี่คะแนนก็เชื่อได้ว่าคุณครูสามารถพัฒนาทักษะตนเองในด้านเทคโนโลยีได้อย่างต่อเนื่องเพื่อการสอนที่มีคุณภาพ หากมีโปรแกรมอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้แนะนำไป ก็สามารถไปทดลองและแบ่งกันกันกับเพื่อนครูได้เลย เพราะคนเป็นครูย่อมไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อ สร้างสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายในชั้นเรียน

อ้างอิง
Admin_techno. (2561, 21 พฤศจิกายน). 12 Tools Application สำหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21. ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. http://www.techno.lru.ac.th/techno/12-tools-application-สำหรับการจัดการเรีย/?fbclid=IwAR114JkET9JarPQ7EsFri_NVp1umtH8S41QILSPTM9zfmVbbmuFfSIXIstM

ETS TEAM. (ม.ป.ป.). Piktochart. ETS Tech Integration. https://techintegration.ets.kmutt.ac.th/content/tech-review/Piktochart

Martin6. (2563, 5 สิงหาคม). 7 เครื่องมือออนไลน์เพื่อสร้างบทเรียนสำหรับนักเรียนที่บ้าน. Websetnet. https://websetnet.net/th/7-online-tools-to-create-lessons-for-students-at-home/

Vegas E. (2022, March 11). Education technology post-COVID-19: A missed opportunity?. Education Plus Development. https://www.brookings.edu/blog/education-plus-development/2022/03/11/education-technology-post-covid-19-a-missed-opportunity/

ครูโจ้ บ้านทุ่งไพล. (2021, 22 พฤศจิกายน). การสอนออนไลน์ด้วย Facebook live และ Line Meeting. inskru. https://inskru.com/idea/-Mp6jf9TjBJJDCS7BACG


TAG: #ทักษะเทคโนโลยี #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #Line #Facebook #Kahoot #Vonder #Quizizz #PowerPoint #Canva #Piktochart #Blendspace TES Teach