Knowledge

ประยุกต์ใช้ TikTok ในห้องเรียนอย่างไรให้น่าสนใจและเกิดประโยชน์

ประยุกต์ใช้ TikTok ในห้องเรียนอย่างไรให้น่าสนใจและเกิดประโยชน์

 1 year ago 6387

จิราพร เณรธรณี

          การเรียนรู้ของผู้เรียนปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ในปัจจุบันการเรียนรู้ผ่าน online contents กำลังเป็นที่นิยม โดยมีแอปพลิเคชันในมือถือมากมายที่ผู้เรียนเข้าไปเรียนรู้ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งแอปพลิเคชันที่เป็นที่นิยมทั้งในบรรดา content creators และผู้เสพ content วัยเด็กและวัยรุ่น นั่นก็คือ TikTok ดังนั้น การนำ TikTok มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียว

จุดเด่นของ TikTok กับการนำมาประยุกต์กับการเรียนการสอน
1. ระยะเวลาที่สั้นและตรงประเด็น เนื่องจากระยะเวลาที่สั้นของวิดีโอทำให้ดึงความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากผู้เรียนในปัจจุบันจะเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและเบื่อเร็วเช่นเดียวกัน ดังนั้นจุดเด่นข้อนี้จึงตอบโจทย์พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคปัจจับนได้เป็นอย่างดี
2. รูปแบบการสร้างสรรค์วิดีโอที่หลากหลาย ทำให้ผู้เรียนรู้สึกตื่นเต้นและอาจจะเกิดแรงบันดาลในการเป็น content creators จากการค้นพบ content หรือเนื้อหาที่สนใจ
3. การสอดแทรกการเรียนการสอนเรื่องการรู้เท่าทันสื่อ (media literacy) เนื่องจากปัจจุบันผู้เรียนส่วนใหญ่เสพและส่งข้อมูลผ่านทางอุปกรณ์สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และก็มีจำนวนผู้เรียนไม่น้อยที่ใช้ TikTok ในการสร้างและเสพ content ดังนั้น การนำ TikTok มาประยุกต์ในห้องเรียนจะทำให้ครูและผู้เรียนสามารถอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องการรู้เท่าทันสื่อด้วย
4. แอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ในทุกอุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น ผู้เรียนทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งเป็นแอปพลิเคชันที่กำลังได้รับความนิยมทั้งผู้สร้างและเสพ content ทั่วโลกอีกด้วย

TikTok สามารถนำมาใช้ในห้องเรียนได้อย่างไรบ้าง
1. การ warm up ก่อนเรียนผ่าน challenge ยอดนิยมใน TikTok เนื่องจากกระแสของ TikTok เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย ดังนั้นการทำ challenge ก่อนเริ่มเรียนจึงถือเป็นการกระตุ้นทั้งการเคลื่อนไหวร่างกายและการผ่อนคลายจิตใจก่อนเริ่มเรียน ถึงแม้วิธีดังกล่าวจะเป็นวิธีง่าย ๆ แต่จะเป็นวิธีที่สามารถเรียกรอยยิ้มให้กับผู้เรียนได้อย่างแน่นอน
2. การสรุปเนื้อหาการเรียนการสอน เนื่องจาก TikTok มีข้อจำกัดที่ถือเป็นจุดเด่นในการสรุปเนื้อหาที่ใช้ระยะเวลาที่สั้น กระชับ และได้ใจความ โดยครูสามารถสร้างวิดีโอให้มีความสร้างสรรค์ผ่านการตัดต่ออย่างง่ายภายในแอปพลิชัน
3.การส่งงานผ่านการสาธิตทาง TikTok วิธีการนี้ผู้เรียนสามารถนำเสนอผลงานที่อาจจะเป็นเนื้อหาความรู้แล้วจัดทำเป็นคลิปนำเสนอความรู้ผ่านทาง TikTok หรือเป็นชิ้นงาน โดยการสาธิตของผู้เรียนผ่านคลิปวิดีโอ นอกจากจะเป็นงานเดี่ยวแล้ว ยังมอบหมายงานเป็นกลุ่มได้อีกด้วย เนื่องจากการนำเสนอผลงานผ่านทาง TikTok ให้กลายเป็นโครงงานออนไลน์ที่เกิดจากความร่วมมือกันของสมาชิกในกลุ่มในการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมา
4. การนำวิดีโอใน Tiktok ที่ผู้อื่นสร้างไว้มาประกอบการเรียนการสอน หรือครูสามารถจัดทำวิดีโอเป็นของตัวเอง โดยควรเลือกบางประเด็น หรือบางเรื่องที่สำคัญสำหรับการถ่ายทอดความรู้ เพื่อกระชับเวลาการเรียนรู้
5. การสร้างคำถามพร้อมกับเฉลยเพื่อทดสอบผู้เรียนหลังการเรียนรู้ โดยการตัดต่อวิดีโออย่างง่ายในแอปพลิเคชัน หรือจะตัดต่อจากแอปพลิเคชันอื่นก็ได้เช่นกัน โดยการสร้างสรรค์ชุดทดสอบแบบใหม่ผ่านทาง TikTok จะเป็นการทดสอบแบบใหม่ที่สร้างความแปลกใหม่ให้ผู้เรียน ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ความรู้สู่สาธารณะชนอีกด้วย

ยกตัวอย่างแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้
- วิชาภาษาไทย ยกตัวอย่าง ชื่อบัญชีผู้ใช้ @ครูชินสอนภาษาไทย ได้นำมาใช้ในการสรุปความรู้เรื่องต่าง ๆ โดยมีการแต่งเป็นเนื้อเพลงแล้วใส่ท่วงทำนองทำให้จำได้ง่ายมากขึ้น ประกอบการแสดงบทบาทต่าง ๆ ซึ่งทำให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน และจดจำเนื้อหาได้ง่ายและยาวนานยิ่งขึ้นด้วย
- วิชาภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่าง ชื่อบัญชีผู้ใช้ @english_natvarsvik ได้นำเทคนิคการสอนโดยยกบางประเด็นมานำเสนอ โดยมีการแสดงบทบาท หรือยกสถานการณ์ในชีวิตประจำวันมาเสนอด้วย จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้จริง และทำให้จดจำได้ง่าย เนื่องจากเรียนรู้ในระยะเวลาที่กระชับ

          อย่างไรก็ตาม สื่อออนไลน์ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนก็เหมือนดาบสองคม ครูจึงควรระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวทั้งต่อตัวครูเอง โรงเรียน และผู้เรียน บางครั้งอาจเกิดการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้เรียนที่มีการส่งสารเป็นไปในทางการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์ (cyber bullying) และในขณะเดียวกัน เนื้อหาที่เผยแพร่กันอย่างมากมายนี้ก็มีทั้งจริงและปลอม ครูจึงควรสอดแทรกการเรียนรู้เรื่องการคิดอย่างมีวิจารณญาณ (critical thinking) ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในการส่ง และเสพข้อมูลในศตวรรษที่ 21 ด้วย

รายการอ้างอิง
Bongers, D. (2022, January 6). 30+ ready-to-use TikTok lesson ideas for teachers - The Complete Classroom Guide. BookWidgets. https://www.bookwidgets.com/blog/2022/01/30-ready-to-use-tiktok-lesson-ideas-for-teachers-the-complete-classroom-guide

Jaeger, G. (2021, September 1). From nuisance to learning platform - how teachers are transforming TikTok into an Edtech tool. Spaces. https://spacesedu.com/en/tiktok-as-a-teaching-tool/

NANPED. (2564, 10 สิงหาคม). รวมไอเดียการสอนโดยใช้ TikTok จากเว็บ insKru. insKru. https://inskru.com/idea/-MgjLvHjpOFbj53zS6an


TAG: #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ #Tiktok #Tiktokในห้องเรียน #สื่อการสอน #ครูtiktok #ครูติ๊กต็อก #ใช้ tiktok เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ #เครื่องมือในการจัดการเรียนรู้