Knowledge

ถอดบทเรียน NSM ซีรีส์ (ตอน 1): Fun Math คณิตคิดสนุก

ถอดบทเรียน NSM ซีรีส์ (ตอน 1): Fun Math คณิตคิดสนุก

 3 years ago 2971

          อะไรทำให้การเรียนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กบางคนกลายเป็นยาขมที่ต้องกล้ำกลืนฝืนใจ แต่สำหรับบางคนกลับรู้สึกว่าเป็นเรื่องสนุกและน่าตื่นเต้น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะประสบการณ์การเรียนรู้ที่พวกเขาได้รับจากการเรียนการสอน บรรยากาศในห้องเรียน หรือการเห็นภาพได้ชัดเจนว่าเรื่องนี้จะตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร การจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์จึงเป็นงานท้าทายสำหรับครูทุกยุคทุกสมัย โดยเฉพาะครูที่สอนเด็กเล็ก หัวใจสำคัญอยู่ที่การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละช่วงวัย วิธีง่ายๆ ที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้อย่างสนุก และมีทัศนคติที่ดีกับการเรียนคือ การปล่อยให้เขาได้เรียนรู้ผ่านการเล่น และการลงมือทำ (Learning by doing)
          เมื่อไรที่ครูนำหลัก 4C เข้ามาใช้กับการจัดการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตาม บทเรียนนั้นๆ จะเปลี่ยนจากความรู้ในหนังสือ สู่การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของเด็ก และยังต่อยอดไปยังเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งหลัก 4C นี้ประกอบด้วย Connect-Construct-Contemplate-Continue
1. Connect: บทเรียนควรสร้างความเชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเด็ก เรื่องราวที่เด็กๆ สนใจ
2. Construct: เปิดโอกาสให้เด็กสร้างความรู้ด้วยตนเองอย่างเป็นรูปธรรม คิดหาคำตอบ วิธีการด้วยตนเอง
3. Contemplate: คุณครูมีคำถามระหว่างทาง คอยกระตุ้นให้เด็กได้ฝึกคิดไปเรื่อย ๆ
4. Continue: ส่งต่อความคิดและความสนใจในเรื่องนั้น ๆ ไปยังเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน
          นอกจากนี้ การที่เราจะเรียนรู้เรื่องอะไรได้ดีนั้น ในทางจิตวิทยายังมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เรียกว่า Flow คือสภาวะไหลลื่นทางความคิดของคนที่มีสมาธิจดจ่อกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และสามารถทำสิ่งนั้นได้อย่างเพลิดเพลินโดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย ทำให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพ และคงทน การออกแบบกระบวนการเรียนรู้จึงควรคำนึงถึงปัจจัยนี้ด้วยคือ ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป ทั้งในเชิงเนื้อหาหรือทักษะที่ใช้
          สำหรับครูที่สอนคณิตศาสตร์สำหรับเด็กเล็ก สื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้เด็กเห็นภาพได้มากยิ่งขึ้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในชั้นเรียน อพวช.และ บริษัท Gammaco ก็มีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายที่ครูสามารถนำมาใช้จัดการเรียนรู้ให้เด็กๆ ได้ เช่น เครื่องมือ Number Balancing ที่สอนการคำนวณเบื้องต้น เศษส่วน และสามารถเชื่อมโยงกับสาระฟิสิกส์ได้ด้วย หรือ Lego Education สำหรับการสอนเรื่องเลขฐานสอง และการคิดรากที่สอง
          คณิตศาสตร์ที่เปรียบเสมือนยาขมของเด็กๆ จะกลายเป็นของหวานได้ไม่ยาก หากครูยุคใหม่สร้างสรรค์บทเรียนที่ผสมผสานไปกับการเล่นให้เด็กเห็นเป็นรูปธรรม เพื่อให้พวกเขาได้เป็นเจ้าของการเรียนรู้อย่างแท้จริง


TAG: #คณิตศาสตร์ #Fun Math #การจัดการเรียนรู้ #NSM #อพวช.