Knowledge

3 กิจกรรม Fact Fun Find เตรียมความพร้อมอย่างสร้างสรรค์ต้อนรับเปิดเทอม

3 กิจกรรม Fact Fun Find เตรียมความพร้อมอย่างสร้างสรรค์ต้อนรับเปิดเทอม

 3 years ago 2259

เรียบเรียงโดย จิราเจต วิเศษดอนหวาย

          ปีการศึกษาใหม่กำลังใกล้เข้ามา แต่ท่ามกลางบรรยากาศที่มีความวิกฤต และมาตรการการป้องกันโรคระบาดที่เข้มข้น แล้วครูจะทำอย่างไรให้นักเรียนพร้อม และมีแรงจูงใจที่จะกลับมาโรงเรียนท่ามกลางช่วงที่มีการระบาดใหญ่ UNICEF เสนอแนวทางในการเตรียมตัวเปิดเรียนที่ครูสามารถนำไปปรับใช้กับบริบทโรงเรียนได้
1. ใช้ข้อเท็จจริงเป็นเครื่องมือสำคัญ (Fact) ครูควรกระตือรือร้นอยู่เสมอ เพื่อค้นคว้าความรู้ ข้อเท็จจริงที่เป็นปัจจุบันที่สุด เพื่อใช้ความรู้เป็นอาวุธในการต่อสู้กับการแพร่กระจายของโรค การรับทราบข้อมูลใหม่ ๆ ปฏิบัติตามคำแนะนำวิธีหยุดการแพร่กระจาย และส่งเสริมให้เด็กมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามแนวทางเพื่อความปลอดภัย การแบ่งปันข้อเท็จจริงด้วยวิธีที่เป็นมิตรกับนักเรียน จะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้และช่วยให้พวกเขาเห็นความสำคัญในการรักษาสุขอนามัย
2. ใช้กิจกรรมนับถอยหลัง (Fun Countdown) เพื่อสร้างความคาดหวังในเชิงบวก และความตื่นเต้นในการมาโรงเรียนอีกครั้ง เช่น สร้างการนับถอยหลังเข้าสู่วันแรกในโรงเรียนเป็นพิเศษ ด้วยปฏิทินที่น่าสนใจแล้วประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เช่น โปสเตอร์การเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ในแต่ละวันเป็นการอุ่นเครื่องกลับไปโรงเรียน การถ่ายภาพมุมอุปกรณ์รักษาความสะอาด เพื่อเพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัย การถ่ายภาพอุปกรณ์การเรียนที่พร้อม และน่าใช้เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีแรงจูงใจในการกลับมาเรียนอีกครั้ง ก็คงสร้างรอยยิ้ม และความตื่นเต้นให้กับนักเรียนรวมทั้งครูเองเช่นกัน
3. แสดงบทบาทสมมุติ (Find your roleplay) การสวมบทบาทสมมติในห้องเรียนสามารถช่วยให้นักเรียนเรียนรู้กับแนวคิดใหม่ได้ง่ายขึ้นมากกว่าการถูกบอกให้ทำ เช่น ฝึกไอหรือจามที่ข้อศอกในสถานการณ์ชีวิตประจำวันเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ฝึกล้างมือด้วยท่าเต้นประกอบเพลง การเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับปีการศึกษาใหม่สามารถสร้างความตื่นเต้นให้กับการเรียนรู้ แม้จะอยู่ท่ามกลางการแพร่ระบาดนี้ โดยธรรมชาติแล้วเด็กมักอยากรู้อยากเห็นและจะมีคำถามอยู่เสมอ คุณครูอย่าลืมรับฟังและให้ความสำคัญกับความรู้สึกของนักเรียน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นปีการศึกษาที่ท้าทายและตื่นเต้นที่สุด

แหล่งอ้างอิง
Carl Leonard. (2020 September 17). First day at school, amid the pandemic. Retrieved may 18, 2020 from https://www.unicef.org/georgia/stories/first-day-school-amid-pandemic

Tako Jibuti. (2020 august 3). Building Back to School Excitement During COVID-19. Retrieved may 18, 2020 from https://www.carsondellosa.com/blogs-articles/building-back-to-school-excitement-during-covid19/


TAG: #กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ #กิจกรรมเตรียมความพร้อมผู้เรียน #วันเปิดเทอม #โรคระบาดใหญ่ #สุขภาวะทางกายและใจ #โควิด19 #COVID19