Knowledge

เด็กคือข้อความที่มีชีวิต

เด็กคือข้อความที่มีชีวิต

 3 years ago 2876

เรียบเรียงโดย สุรเชษฐ์ ตรรกโชติ Content Developer Cohort 2 Alumni Teach For Thailand
ภาพ: กชกร มั่นคงเจริญกิจ

          ในแต่ละวันตั้งแต่เราตื่นนอน จะกระทั่งถึงช่วงเวลาที่เราเข้านอน เราได้มีโอกาสพบเจอกับผู้คนมากมาย ทั้งคนที่เรารู้จัก และคนที่เรายังไม่รู้จัก ซึ่งสายใยแห่งความสัมพันธ์จะเริ่มถูกถักทอจากสภาพแวดล้อม วัฒนธรรม ความเชื่อ และกิจกรรมที่พาให้เราได้พบเจอกับผู้คนเหล่านั้นในแต่ละช่วงเวลาของชีวิต ทุกคนที่เรารู้จักล้วนมีส่วนในการสร้างบางสิ่งที่กระทบกับชีวิตของเราทั้งในด้านที่ดี และในด้านที่ไม่สู้จะดีนัก โดยประสบการณ์ทั้งหมดของเราจะร้อยเรียงเชื่อมต่อกันตั้งแต่วันที่เรายังเป็นเด็ก จนถึงวันที่เราได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ทั้งหมดคือภาพของชุมชน (Community) ที่เข้ามามีบทบาทต่อทิศทางการใช้ชีวิตของเด็กๆ รวมถึงพวกเราทุกคน

          ในงาน TEDxUSD ด็อกเตอร์ Gregg Talcott ผู้อำนวยการจากโรงเรียน Brandon Valley ได้แบ่งปันเรื่อง “วิธีการสร้างชุมชนจากภายในโรงเรียน” (How to Build a Community in a School) ซึ่งส่วนหนึ่งของถูกพูดถึงวันนั้นคือเรื่องราวของ David เด็กชายซึ่งเป็นผู้ผิดปกติของสมองที่มีสาเหตุเกี่ยวข้องกับปัจจัยทางพันธุกรรมหรือ ออทิสติก (Autistic Spectrum Disorder) ทำให้เขาเกิดความบกพร่องด้านการสื่อสารผ่านคำพูด และการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งทำให้ยากต่อการใช้ชีวิตในวัยเรียนของ David แต่ในขณะเดียวกันเขายังมีเพื่อนที่ดีอย่าง Austin ซึ่งรู้จักกับ David โดยเริ่มจากการสังเกตว่าปกติแล้ว David ไปโรงเรียนด้วยการเดิน ในขณะที่ Austin เดินทางด้วยรถยนต์ผ่านบนเส้นทางเดียวกัน วันหนึ่ง Austin จึงอาสาพา David ร่วมนั่งรถไปโรงเรียนด้วยกันกับเขา David ตอบรับความช่วยเหลือจาก Austin เรื่องการเดินทางไปโรงเรียน และความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ได้เริ่มต้นขึ้น เป็นมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่ง David ผ่านพ้นช่วงเวลาของวัยเรียนมาได้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมากเป็นพิเศษสำหรับเด็กออทิสติก แต่ David ก็สามารถผ่านมันมาได้ด้วยการสนับสนุนและความเป็นเพื่อนของเขากับ Austin โดยในกรณีนี้ Austin เป็นหนึ่งในตัวอย่างของ “ข้อความที่ดี” (Good Messages) และเมื่อเรามีข้อความเหล่านั้นมากพอ และมาจากหลากหลายภาคส่วน ภายใต้ความสม่ำเสมอของการสื่อสาร (หรือการแสดงให้ดูเป็นตัวอย่าง) ก็จะสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับชุมชนได้

เด็กคือข้อความที่มีชีวิต
          Neil Postman นักเขียน นักการศึกษา และนักวิพากษ์วัฒนธรรม ชาวอเมริกัน ได้กล่าวไว้ว่า “เด็กๆ คือข้อความที่มีชีวิตที่เรากำลังส่งไปยังอนาคตที่ไกลเกินกว่าที่เราจะสามารถมองเห็นได้” ซึ่งหนึ่งในปัจจัยสำคัญว่าข้อความนั้นจะถูกเขียนด้วยเนื้อหาแบบใดก็ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นผู้คนในสื่อ คนในชุมชน สมาชิกในครอบครัว และแน่นอนว่ารวมถึงครูของพวกเขาด้วย ถ้าเราได้เปิดโอกาสให้พวกเขาได้สัมผัสกัน และได้สะท้อนถึงข้อความที่เป็นความหมายในเชิงบวก เช่น ความหวัง ความสงบสุข ความอดทนพยายาม การแบ่งปัน ก็อาจเป็นการเปิดโลกให้กับพวกเขา และชวนให้มองเห็นถึงความดีของโลกใบนี้ รวมทั้งความเป็นไปได้ที่จะดีกว่าเดิมของสังคมที่พวกเขาจะต้องค่อยๆ ก้าวเข้ามาเป็นเจ้าของ และร่วมกำหนดทิศทางในการพัฒนาต่อไป
          แต่ในทางกลับกันถ้าเราส่งมอบข้อความที่แสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติต่อความแตกต่างความเกลียดชัง และการแก้ปัญหาด้วยการต่อสู้ และสงคราม โดยขาดการชวนสะท้อนถึงความเป็นไปได้อื่นๆ อนาคตที่เด็กๆ ในวันนี้กำลังจะเป็นผู้ร่วมกำหนดขึ้นก็อาจจะมีภาพการซ้ำรอยของประวัติศาสตร์ที่สร้างปิศาจ และเต็มไปด้วยการสูญเสีย เมื่อเวลาผ่านไปข้อความที่เรามอบให้พวกเขาจะถูกประมวลผล และตีความผ่านชุดประสบการณ์ของเด็กๆ แต่ละคน ที่จะได้ทำความรู้จักกับวัฒนธรรม การเดินทาง และบทเรียนที่หลากหลายตามแต่เส้นทางของการเรียนรู้ทั้งห้องเรียน และในชีวิตจริงของแต่ละคน จากนั้นจะเป็นการนำสิ่งต่างๆ เหล่านั้นมาปรับใช้ หรือเป็นจุดหนึ่งในอนาคตที่ข้อความจากอดีตได้ส่งมาถึง เพื่อพัฒนาสังคม และชุมชนที่พวกเขาอยู่ให้คุณภาพชีวิตของผู้คนในชุมชนดีขึ้นต่อไป โดยมีคนรุ่นก่อนคอยสนับสนุนด้วยประสบการณ์ที่แบ่งปันได้ และเปิดพื้นที่ให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้สร้างสรรค์พื้นที่ทับซ้อนของปัจจุบัน และอนาคตของทุกคนต่อไป

          เมื่อข้อความที่มีชีวิต ซึ่งก็คือนักเรียนที่มีหัวใจ เดินทางมาถึง และก้าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคมมากขึ้น ภาพของความเป็นไปได้ที่หลากหลายซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาก็จะเกิดขึ้นตาม สิ่งสำคัญอาจอยู่ที่ข้อความที่เรากำลังร่วมเขียนไปกับพวกเขาผ่านทั้งการสอนโดยตรง และการเป็นตัวอย่างการใช้ชีวิตเวลาที่เด็กๆ กำลังมองเราอยู่ ในวันนี้คุณเลือกที่จะส่งมอบข้อความแบบไหนให้กับพวกเขา

แหล่งอ้างอิง
(1) “How to Build a Community in a School” by Gregg Talcott , TEDxUSD Mar 29, 2017, retrieved on Aug 14, 2020 from https://www.youtube.com/watch?v=Q6Z7VGHEA9M

(2) "Children are the living messages we send to a time we will not see." – Neil Postman, by Cassandra Clifford on January 25th, 2008, retrieved on Aug 14, 2020 from https://foreignpolicyblogs.com/2008/01/25/children-are-the-living-messages-we-send-to-a-time-we-will-not-see-john-w-whitehead-founder-rutherford-institute/


TAG: #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #การศึกษาพิเศษ #สุขภาพจิตและกาย